EFFICIENCY OF GROWING BEET VARIETIES WITH DIFFERENT TECHNOLOGICAL SYSTEMS

Keywords: cultivation system, table beets, varieties, biometric parameters, yield, quality

Abstract

Purpose. Investigate the effectiveness of cultivation systems (intensive, adaptive) of different varieties of beets in crop rotations of different types. Methods. Field, biochemical, statistical. Results. The influence of two systems of growing different varieties of table beets on plant biometric parameters, yield and quality composition of root crops is analyzed. Under the intensive system of growing table beets were grown in vegetable crop rotations with 100% saturation of row crops, the use of recommended rates of mineral fertilizers, classic methods of soil cultivation (plowing) and chemical protection of plants from pests. The adaptive cultivation system introduced biologized vegetable crop rotation with fields of perennial legumes, intermediate green manure and soil cover crops (cereals and legumes), plowing only 50% of the crop rotation area, local application of mineral fertilizers (50% of the recommended) in combination with humus and integrated plant protection (biological and low-toxic chemicals). Conclusions. In terms of growth and development of table beets, grown under the adaptive system, not inferior to plants grown under the intensive system. The most optimal variety for growing under the adaptive system is the Vital variety (71.0 t / ha with a marketability of 94.4%), and the varieties Diy and Rytsar F1 (60.9–62.7 t / ha) are better grown under the intensive system. The roots of the Diy variety contained the most total sugar, regardless of the cultivation system – 9.88–10.04% and ascorbic acid - up to 12.36 mg / 100 g. The highest content of betanin was found in the roots of the Rytsar F1 hybrid - 316–356 mg / 100 g. The content of nitrates in the roots did not depend on the variety and cultivation systems and was within normal limits (MR = 1400 mg / kg).

References

Bolotskykh O.S. Ovochy Ukrainy [Vegetables of Ukraine]. Kharkiv, 1088 s. [in Ukrainian].

Bondarenko Н.L., Yakovenko K.I. (Eds). (2001). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Methods of research in vegetable growing and melon growing]. Kharkiv. 369 s. [in Ukrainian].

Cherneckij, V.M. (2003). Agroekologichni aspekti viroshuvannya ovochiv [Agri-environmental aspects of growing vegetables]. Visnik agrarnoyi nauki. №2. S. 61–64 [in Ukrainian].

Damalas, C.А., Eleftherohorinos, I.G. (2011). Pesticide exposure, safety issues, and risk assessment indicators. International Journal of Environmental Research and Public Health. 8. 5. Р. 1402–1419. Doi: http://doi.org/10.3390/ijerph8051402 [in English].

Dospekhov, В.А. (1985). Metodika polevogo opyta (s оsnоvаmi сtаtisticheskoy obrabotki оrezultatov issledovaniy). [Methods of field experience (with the basics of statistical processing of research results)]. Мoskva: Аgropromizdat, 351 s. [in Russian].

Enchev S., Kikindonov T., Dimcheva E. (2020). Influence of the Sowing Rate, Fertilization and the Date of Harvesting on the Productivity of Table Beet. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 2020. 23 (1). 118-125 [in English]

Factor, T.L ., Purquerio, L.F.V., Silveira J.M. de C., Lima Jr. S., and Calori A.H. (2019) Yield and quality of table beet in function of plant estab Damalas, C.А., Eleftherohorinos, I.G. (2011). Pesticide exposure, safety issues, and risk assessment indicators. International Journal of Environmental Research and Public Health. 8. 5. Р. 1402–1419. Doi: http://doi.org/10.3390/ijerph8051402 [in English].

Dospekhov, В.А. (1985). Metodika polevogo opyta (s оsnоvаmi сtаtisticheskoy obrabotki оrezultatov issledovaniy). [Methods of field experience (with the basics of statistical processing of research results)]. Мoskva: Аgropromizdat, 351 s. [in Russian].

Enchev S., Kikindonov T., Dimcheva E. (2020). Influence of the Sowing Rate, Fertilization and the Date of Harvesting on the Productivity of Table Beet. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 2020. 23 (1). 118-125 [in English]

Factor, T.L ., Purquerio, L.F.V., Silveira J.M. de C., Lima Jr. S., and Calori A.H. (2019) Yield and quality of table beet in function of plant establishment method and production system. Campinas. Brazil http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1249.7 [in English]

Goncharenko, V.Yu., Yashuk, A.I. (2005). Virobnictvo ekologichno bezpechnih ovochiv. Visnik centru naukovogo zabezpechennya APV Harkivskoyi oblasti [Production of ecologically safe vegetables. Bulletin of the center of scientific support of the APV of the Kharkiv region]. Kharkiv. S. 22–32 [in Ukrainian].

Horova T.K, Havrylyuk M.M, Khodyeyeva L.P. еt al. (2003). Nasinnytstvo i nasinnyeznavstvo ovochevykh i bashtannykh kultur pid. red. T. K. Horovoyi. [Seed production and seed science of vegetable and melon crops]. K. 328 s. [in Ukrainian].

Irwin L. Goldman & John P. Navazio Part of the Handbook of Plant Breeding book series (HBPB,volume 1) Vegetables I pp. 219–238. January 2008 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-30443-4_7 [in English].

Katalog sortiv i gibridiv ovochevih ta bashtannih roslin. [Metgods of Field Experience] Kharkiv. 2008. S. 26–27 [in Ukrainian].

Kirichenko, V.V., Timchuk, V.M. (2009). Metodologiya transferu innovacij v agropromislove virobnictvo. [Methodology of transfer of innovations in agro-industrial production]. Kharkiv. 228 s. [in Ukrainian].

Korniienko, S.I., Horova, T.K., Vitanov, O.D. еt al. (2013). Naukovo-praktychni pidkhody selektsiyi i nasinnytstva buryaku stolovoho. Teoriya i praktyka. [Scientific and practical approaches to selection and seed production of table beets. Theory and practice. Kharkiv: Pleyada, S. 78–81 [in Ukrainian].

Korniienko, S.I., Horova, T.K., Kondratenko, S.I. еt al. (2013). Metodyka vyroshchuvannya dobazovoho i bazovoho nasinnya sortiv buryaku stolovoho. [Methods of growing additional and basic seeds of beet varieties]. Kharkiv: TOV «VP «Pleyada», S. 36-39 [in Ukrainian].

Kuznecov, V.I., Zamorin, E.V. (1990). Razvitie i effektivnost oroshaemogo zemledeliya za rubezhom [Development and efficiency of irrigated agriculture abroad]. Vestnik s.-h. nauk. № 7. S. 137–142 [in Russian].

Bondarenko Н.L., Yakovenko K.I. (Eds). (2001). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi. [Methods of research in vegetable growing and melon growing]. Kharkiv: Osnova, 369 s [in Ukrainian].

Mitenko, I.N. (2007). Usovershenstvovannaya metodyka sozdanyya sortov svekly stolovoy tsylyndrycheskoho typa. [Improved method of creating varieties of table beets of cylindrical type]. Zbirnyk tez naukovykh dopovidey molodykh uchenykh (do 60-richchya z dnya zasnuvannya instytutu). Kharkiv: IOYU UAAN, S. 45–46 [in Russian].

Polishuk, S.F., Gorkucenko, A.V., Sklyarevskij, M.A. еt al. (1991). Spravochnik po kachestvu ovoshej i kartofelya [Handbook on the quality of vegetables and potatoes]. Kyev: Urozhaj, S. 12–18. [in Russian].

Polegaev, V I. (1981).Tehnologiya hraneniya korneplodov. [Root storage technology] Kartofel i ovoshi. №10. S. 17–18 [in Russian].

Remoundou, K., Brennan, M., Hart, A., Frewer, L.J. (2014). Pesticide Risk Perceptions, Knowledge, and Attitudes of Operators, Workers, and Residents: A Review of the Literature. Human and Ecological Risk Assessment. 20 (4). Р. 1113-1138. Doi: http://doi.org/10.1080/10807039.2013.799405 [in English]

Romashchenkо, M.I. Akademik UAAN (Eds). (2006). Tekhnolohiyi vyroshchuvannya ovochevykh kultur pry krapelnomu zroshenni v Ukrayini (buryak stolovyy). [Technologies for growing vegetable crops under drip irrigation in Ukraine (table beets)] Kyev: IHiM UAAN, S. 65–70 [in Ukrainian]

Sych Z. D. (2005) Harmoniya ovochevoyi krasy ta korysti [Harmony of vegetable beauty and benefits]. 190 s [in Ukrainian].

Topping, C.J., Craig, P.S., de Jong, F. еt al. (2015). Towards a landscape scale management of pesticides: ERA using changes in modelled occupancy and abundance to assess long-term population impacts of pesticide. Science of the Total Environment. 537. Р. 159-169. Doi: http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.152 [in English].

Vitanov, O.D., Yarovyy, H.I., Romanov, O.V. еt al. (2005). Metodychni rekomendatsiyi shchodo vyroshchuvannya nasinnya buryaka stolovoho. [Methodical recommendations for growing table beet seeds] Kharkiv: IOYU UAAN, S. 5 [in Ukrainian].

Vitanov, O.D., Muravyov, V.O., Zelendin, YU.D. еt al. (2017). Metodolohiya adaptyvnoyi systemy vyroshchuvannya ovochevykh kultur.[Methodology of the adaptive system of cultivation of oat crops]. Kharkiv: TOV «Pleyada». S 13–14 [in Ukrainian].

Published
2022-07-22
How to Cite
Ivanin, D., Vitanov, O., Paramonova, T., & Chefonova, N. (2022). EFFICIENCY OF GROWING BEET VARIETIES WITH DIFFERENT TECHNOLOGICAL SYSTEMS. Vegetable and Melon Growing, (71), 40-48. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2022-71-40-48

Most read articles by the same author(s)