LEVEL OF RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTICS OF WATERMELON COLLECTIONS

Keywords: watermelon, selection, collection, template, selection trait, relationship, correlation pleiad

Abstract

The aim. To establish the relationship between the main valuable breeding traits (length of the growing season, productivity indicators, disease resistance, and product quality) to further selection of a strategy for breeding improvement of genotypes. The object – 101 collectible varieties of watermelon. Methods. General scientific, measuring and weighing, calculation, chemical, statistical. Results. There was held the study of the principles of formation of correlation pleiads in collectible varieties of watermelon after three years of research. Thus, in 2018 the correlation graph was divided into two groups of traits that formed clusters: correlation pleiad of the interdependence of yield components, disease resistance and dry soluble matter content of watermelon collectibles, and correlation pleiad of interdependence. In 2019 there was a slightly different picture of the manifestation of correlations in the collection of watermelon varieties. All correlations were also divided into two groups, but there wasn’t observed a clear separation of the components of the growing season from the components of yield. In 2020 the graph was also formed from two correlation pleiads, the first of which was formed with the most features and contains all the features of the components of the growing season (1-10), marketability (15), dry soluble matter content (19) and separate signs of resistance to diseases. It should be noted that there was established the moving of the sign "marketability" from the constellation of components of productivity (2018 and 2019) to the constellation of components of the growing season in 2020. At the same time, resistance to disease is separated by all years of research as well as the content of dry soluble matter in the fruit. The second pleiad was formed from only with five traits (11-14 and 16). Conclusions. It is established that the signs of the components of the growing season usually form clusters, a group with small exceptions depending on the conditions of the year. Similarly, the signs of the components of the yield form a separate cluster group with small exceptions depending on the conditions of the year. Signs of disease resistance are separated from others with a weak connection to the signs - 8 (flowering of female flowers - tying the fruit), 15 (marketability), and 13 (overall productivity) with a strong relationship with each other throughout the years of the research. The attribute "dry soluble content" (19) was also separated from others with a weak connection to the attributes - 1 (stem formation), 5 (stem formation - flowering of female flowers), and 15 (marketability). Therefore, the research results established the level of relationships between breeding traits, their grouping, and the level of dependence of the direction of their manifestation on cultivation conditions, which will more effectively develop a strategy for selective improvement of collection varieties of watermelon to further creation of initial forms including heterosis selection.

References

Aksak, N.G., Lebedkina, A.Yu. & Khomenko O.V. (2010) Protsedura parallel'nogo obucheniya mnogosloynoy neyronnoy seti. Topologiya peredachi dannykh «zvezda» [Parallel training procedure for a multilayer neural network. Topology of data transmission "star"]. Naukoviy vísnik Chernívets'kogo natsíonal'nogo uníversitetu ímení Yuríya Fed'kovicha. Seríya «Komp’yuterní sistemi ta komponenti» – Scientific Bulletin of Yuri Fedkovych Chernivtsi National University. Computer Systems and Components Series, T. 1, Vip. 2, 95–103 [in Russian].

Asotsiatsiya Ukrayinskyy klub ahrarnoho biznesu, URL: https://www.ucab.ua/ua

Bondarenko, Gh.L. & Jakovenka, K. I. (Eds.). (2002) Metodyka doslidnoji spravy v ovochivnyctvi i bashtannyctvi [Methods of research in vegetable growing and melon growing]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Baybakova, N.G., Maslennikova, Е.S., Varivoda, О.P. (2018). Еtapyi polucheniya geterozisnyih gibridov F1 arbuza [The steps of obtaining heterotic F1 hybrids of watermelon]. Vegetable crops of Russia. (3): 67-72. DOI: https://doi.org/10.18619/2072-9146-2018-3-67-72 [in Russian].

Dospehov, B.A. (1985) Metodika polevogo opyta [Methodology of the field experiment]. Moskva: Agropromizdat [in Russian].

Emine, B. & Necmettin, C. (2012) Correlation and path coefficient analyses of grain yield and yield components in two-rowed of barley (Hordeumvulgare convar. distichon) varieties. Not Sci Biol., 4(2), 128–131 [in English].

Ghorkavyj, V.K., Mentej, O.S. & Jarova, V.V. (Eds.). (2014) Aghrarna statystyka : navchaljnyj posibnyk [Agrarian Statistics: teaching guide]. Kharkivsjkyj nacionaljnyj aghrarnyj universytet imeni V.V. Dokuchajeva [in Ukrainian].

Horovа, T.К. & Yakovenkо, K.I. (Eds.) (2001). Suchasni metody selektsii ovochevykh i bashtannykh kultur [Modern methods of selection of vegetablе and melons]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Hesse, K.O. (1981) Peach. Selection of fruit plants. Moscow: Kolos, 390–462. [in Russian]

Jalal, A. A. (2012) Genetic variation, heritability, phenotypic and genotypic correlation studies for yield and yield components in promising barley genotypes. Journal of Agricultural Science, 4(3), 194–210 [in English].

Kavun, dynja, gharbuz. Tekhnologhija vyroshhuvannja. Zaghaljni vymoghy [Watermelon, melon, pumpkin. Groving Technology. General requirements] (2008) DSTU 5045:2008 from 01 Juli 2009. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Kavuny prodovoljchi svizhi. Tekhnichni umovy [Fresh watermelons food. Specifications] (1998) DSTU 3805–98 from 01 January 2001. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Korniienko, S.I., Serhiienko, O.V. & Krutko, R.V. (2016). Metodychni pidkhody doboru ta stvorennia vykhidnoho materialu kavuna u heterozysnii selektsii [Methodical approaches to selection and creation of watermelon source material in heterosis selection]. Vinnytsia: TOV Tvory [in Ukrainian].

Lymar, A.O. (2001) Metodyka selekcijnogho procesu ta provedennja poljovykh doslidiv z bashtannymy kuljturamy: metodychni rekomendaciji [Methods of selection process and conducting field experiments with melons: methodological recommendations], Kyjiv: Aghrarna nauka [in Ukrainian].

Mazur, V.A., Palamarchuk, V.D., Polishchuk, I.S. еt al. (2017). Novitni ahrotekhnolohii u roslynnytstvi [The latest agrotechnology in crop production].Vinnytsia [in Ukrainian].

Ovchinnikov, A.S., Koleboshina, T.G.,. Varivoda, O.P., Baybakova, N.G. (2016). Znachenie ishodnogo materiala v selektsii pri sozdanii novyih sortov arbuza s kompleksnoy ustoychivostyu k boleznyam [Value of initial material in plant breeding for creating of watermelon new varieties with complex resistance to diseases]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa. 1 (41), pp. 21-27 [in Russian].

Olson E.C. & Miller R.L. (1958) Morphological Integration. University of Chicago Press, Chicago Serhiienko, O.V. (2017). Khvoroby kavuna. [Disease of watermelon]. Plantator – Planter, 4 (34), 108-110 [in Ukrainian].

Serhiienko, O.V. & Loboda, O.M. (2012). Selektsiina tsinnisthenotypi v kavuna za oznakoiu stiikosti proty fuzarioznoho vianennia [Selection value of watermelon genotypes for a sign of resistance to Fusarium wilt.]. Visnyk Tsentru naukovoho zabezpechennia APV Kharkivskoi oblasti – Bulletin of the Center for Scientific Support of Agro-Industrial Production of Kharkiv Region, 2, 175-180 [in Ukrainian].

Serhiienko, O.V. & Loboda, O.M. (2012). Maks Plius– novyi kholodostiikyi sort kavuna [The new cold-resistantvarietyof water-melon Max Plus]. Ahrarna nauka – vyrobnytstvu - Agricultural science – production, 3, 18 [in Ukrainian].

Shevchenko, O.O. (2009) Analysis of correlations between quantitative traits of spring barley under different growing conditions. Selekcija i nasinnyctvo – Selection and seed production, 97, 245–251 [in English].

Soldatova, O.P. (2012) Mnogofunktsional'nyy imitator neyronnykh setey. Programmnyye produkty i sistemy [Multifunctional neural network simulator. Software Products & Systems] Russian: VAK, 3, 27–30 [in Russian].

Terentyev, P.V. (1959). Metod korreljacionnyh plejad [Method of correlation pleiades]. Vesnik leningradskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Leningrad State University, № 9, 137-141 [in Russian].

Tekhanovich, G.A., Elatskova, A.G., Elatskova, Yu.A. (2019). Geneticheskie istochniki dlya selektsii kustovyih i korotkopletistyih sortov arbuza [Genetic sources for breeding bushy and short-vine watermelon cultivars]. Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 180 (2). 89–94. DOI: https://doi.org/10.30901/2227-8834-2019-2-89-94

Ushkarenko, V.O. et al. (2008) Dispersíyniy í korelyatsíyniy analíz u zemlerobství ta roslinnitství: navchal'niy posíbnik [Dispersion and correlation analysis in agriculture and crop production: teaching guide] Kherson: Aylant [in Ukrainian].

Umbetaev, I., Mahmadzhanov, S., Dzhunusova, M.K. (2015). Ustoychivyie sorta bahchevykh kultur k boleznyam na yuge Kazahstana [Resistant Varieties of Melons to The Disease in Southern Kazakhstan]. Manas Journal of Agriculture and Life Science. 5(1), pp. 7–12. [in Russian].

Waddington, C.H. (1957) Waddington The Strategy of the Genes; a Discussion of Some Aspects of Theoretical Biology Allen & Unwin. URL: https://wellcomecollection.org/works/nzwm3z65/

Yakovenko, K. I. (Ed.) (2001). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Methodology of experimental work in vegetable and melon]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Yakovenko, K. I. (2001) Suchasni tekhnologhiji v ovochivnyctvi [Modern technologies in vegetable production]. Kharkiv [in Ukrainian].

Zhou, X.G., Everts, K.L. (2004). Quantification of root and stem colonization of watermelon by Fusarium oxysporum f. sp. niveum and its use in evaluating resistance. Phytopathology 94:832-841 [in English].

Pearson’s correlation URL: http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/pearsons.pdf.

Published
2022-07-18
How to Cite
Serhiienko, O., & Linnik, Z. (2022). LEVEL OF RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTICS OF WATERMELON COLLECTIONS. Vegetable and Melon Growing, (71), 16-24. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2022-71-16-24

Most read articles by the same author(s)