THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF THE CAULIFLOWER HEADS DEPENDING ON THE GROWING SEASON

Keywords: specific thermo capacity, thermal conductivity, temperature conductivity, enthalpy, hybrid, heat dissipation

Abstract

The aim of researchers. To study the thermophysical properties of cauliflower depending on the conditions of the vegetative period and on the features of the hybrids. Methods. General sciences: 1. method of hypotheses – compilation of experimental schemes; 2. method of experiment – schemes of field and laboratory experiments; 3. the method of analysis and synthesis – the formation of conclusions and generalizations, calculation and analytical. Results of research. It has already been established that the feature of the hybrid of the cabbage of the early flowered crop influenced the thermophysical properties of the mass of products by 8­15%, the conditions of the growing season ­ by 76­87%, the combined effect of the factors was 1­3%, and other factors ­ 2­6%. The peculiarity of the hybrid of the cabbage of the late-bluish color influenced the thermophysical properties of the mass of products by 30-75%. Larger values of the heat-exchange characteristics of the products were among the studied early-ripe cabbage blossom hybrids ­ in Opal F1, and late threshing ­ in Kasper F1. According to the enthalpy of early-cut, hybrids of the cauliflower varied significantly from each other. Over the years of research, this figure was at 89.28‑106.74 kJ/kg, on average over the years of research ‑ 96.48‑96.93 kJ/kg depending on the hybrid. The enthalpy of the heads of late-hybrid of cauliflower during the 2015-2017 period was in the range of 53.65–83.09 kJ/kg depending on the hybrid. The difference between hybrids was significant. Conclusions. Specific heat of early ripe cauliflower hybrids was 3.74‑3.95 kJ/kh.oS, thermal conductivity - 1.75 W/m.oS, a heat capacity – 4.38‑4.44.10‑4 m2/s. The specific heat of heads of late-ripe cabbage hybrids was in the range of 3.77‑3.95 kJ/kg.oS. Hybrids differed considerably in terms of thermal conductivity. On average, over the years of research it was 1.74‑1.77 W/m.oS. The temperature of the mass of hybrid product Skywalk F1 significantly exceeded the performance of other hybrids and was 4.48.10-4 m2/s. larger values of the heat-exchange characteristics of the products among the studied were early-ripe hybrids of cabbage of cauliflower ‑ in Opal F1, late-fall in –Kasper F1

References

Bruyev, S. N., Egorova, N. M., Pozdnyak, G. S. (1973) Khraneniye kapustu v polyetylenovoy plenke. Khraneniye i pererabotra kartofelya, ovoshey i vinograda: pod. red. VASHNIL P.F Sokol and Candidate s.-x. nauk A. G. Starikova. Moskva: Kolos, P. 107-111. [in Russiun].

Ginzburg, A. S., Gromov, M. A. (1987). Teplofizicheskiye kharakteristiki kartofelya, ovoshchey i plodov. Moskva: Agropromizdat, 1987. 272 p. [in Russiun].

Irtwange, S. V. Application of modified atmosphere packaging and related technology in postharvest handling of fresh fruits and vegetables // Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 2006. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu:https://www.researchgate.net/profile/Simon_Irtwange/publication/228878406_Application_of_Modified_Atmosphere_Packaging_and_Related_Technology_in_Postharvest_Handling_of_Fresh_Fruits_and_Vegetables/links/54b642420cf28ebe92e7c0fd.pdf (data zvernennya дата звернення: 05.02.2015). [in English].

Khareba, V. V. (2001) Intensyvnist dykhannya ta teplovolohovydilennya kapusty biloholovoyi pry zberihanni Ovochivnytstvo i bashtannytstvo: mizhvid. temat. nauk. zb. NAANU, IOB. Kharkiv, № 46. P. 226–229. [in Ukrainian].

Khraneniye i pererabotka ovoshchey i fruktov. Izd. 8-ye. Moskva: Moskovskiy rabochiy, 1993. 256 p. [in Russiun].

Khraneniye ovoshchey i plodov bakhchevykh kul'tur. (Obzor literatury) / [sost. kand. s.-kh. nauk V. S. D'yachenko]. Moskva: VNIIT EIsel'khoz MSKH SSSR, 1970. 96 p. [in Russiun].

Naychenko, V. M., Osadchyy, O. S.(1999). Tekhnolohiya zberihannya i pererobky plodiv ta ovochiv z osnovamy tovaroznavstva: pidruchnyk. Kyyiv: Shkolyar, p. 146, 246. [in Ukrainian].

Nilsson, T. (2000) Postharvest handling and storage of vegetables // Fruit & Vegetables Quality. An integrated view. N.W.: CRC Press, Chap. 6. P. 97–99. [in English].

Pusik, L. M. (2010) Naukove obgruntuvannya ta rozrobka zakhodiv podovzhennya strokiv spozhyvannya plodiv harbuzovykh roslyn: dys.d-ra s.-h. nauk: spets. 06.01.15. Khark. nats. ahrar. un-t im. V.V. Dokuchayeva. Kharkiv. 391. [in Ukrainian].

Pusik, L. M., Hordiyenko, I. M. (2011) Tekhnolohiya zberihannya plodiv, ovochiv ta vynohradu: navch. posibnyk KHNAU im. V.V. Dokuchayeva. Kharkiv: Maydan, 336 p. [in Ukrainian].

Rubin, B.A. (1976) Kurs Fiziologii rasteniy: uchebnik. Izd. 4-ye izd., pererab. I dop. Moskva:Vyssh.shk., 576 p. [in Russiun].

Saburov, N. V., Antonov, M. V., Shirokov, Ye. P. (1963) Khraneniye i pererabotka plodov i ovoshchey. Moskva: Izd-vo s.-kh. lit., zhurn. i plakatov,463 s. [in Russiun].

Smetanska, I., KH'yuskens-Kayl S. (2004) Pislyazbyralna fiziolohiya ta tekhnolohiya zberihannya plodoovochevoyi produktsiyi /Universytet im. Humboldta, Nats. ahrar. un-t Ukrayiny, Spilnyy yevropeyskyy proekt Tempus Tacis. Kyyiv: NAUU, 150 p. [in Ukrainian].

Volkov, A. I., Zharskiy, I. M. (2005) Bol'shoy khimicheskiy spravochnik. Minsk: Sovremennaya shkola, 608 p. [in Russiun]

Published
2018-11-15
How to Cite
Pusik, L., & Gaevaya, L. (2018). THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF THE CAULIFLOWER HEADS DEPENDING ON THE GROWING SEASON. Vegetable and Melon Growing, (64), 60-67. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2018-64-60-67