THE EFFECT OF GOODS ON THE VARIABILITY OF THE “NUMBER OF SEEDS OF PLANTS” IN HYBRID POPULATIONS OF VEGETABLE PEA

  • V. M. Strygun Nizhyn Mykola Gogol State University
Keywords: vegetable pea, population, trait, number of seeds per plant, selection, selection differential

Abstract

The aim of the research. Using the method of "seeding" hybrid populations of vegetable peas, investigate the effect of selection in later generations F6 and F7 on the variability of the sign "the number of seeds per plant". Methods: general scientific - analysis and generalization of scientific provisions; planning - development of methodology and technology of experiments; field - laying of experiments, phenological observations, morphological description of plants; laboratory - biometric measurements, structural analysis of breeding material, variational statistics - establishment of patterns of variability and reliability of the obtained results. Results. The technique of studying the effect of selection on the basis of the number of seeds per plant has been developed. Selection results from hybrid pea populations of vegetable Pisumsativum L. of later generations F6 and F7, Stop / Trinket combination, are shown. The population level of the F6 population obtained by transplanting was established without selection. The variability parameters of the trait of this population and the level of variability of the parent varieties Stop and Trinket were determined. A comparative analysis of the indicator of the population trait is conducted to the mean of parents and to the best of them. By means of similar comparisons, the influence of selection on the trait of the population F7 obtained from the results of the first selection was proved. A positive result was recorded - the advantage of the studied trait in comparison to the average parents, to the best of them, as well as to the population before the selection. Twofold selection has been proven effective in improving the trait (increasing the number of seeds per plant and reducing variability) in the final population, F9. Conclusions. Thus, the results of double selection on the basis of the number of seeds per plant in the later hybrid populations F6 and F7 achieved a positive result. The final F9population outperformed the average by 33.5%, the best among them by 13.2%. It proved to be the most homogeneous (aligned). The coefficient of variation decreased by 28.9% compared to population before selection (F6), by 19.7% to population F7 (result of first selection), and to each parent by 6.5 and 9.6% , respectively. Therefore, in the selection of this, one of the most variable features of the productivity of vegetable peas, it is advisable to use the method of sowing. To achieve a breeding effect, that is, to obtain a high-yielding and more stable starting material, one or a maximum of two selections in populations of later generations with high homozygosity is sufficient.

References

Boroevich, S. (1984). Printsypy і metody selektsii rasteniy [Principles and methods of plant breeding]. Moskva: Kolos, 344 p. [in Russian].

Becker Heiko Pflanzenzüchtung. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 2011, p.368 [in Germany].

Briggs, F. Knowles, P. (1972). Nauchnye osnovy selektsii rasteniy [Scientific basis of plant breeding]. Moskva: Kolos, 400 p. [in Russian].

Varlahov, M.D. (1974). Primeneniye matematiko-statisticheskih metodov pri izuchenii izmenchivosti kolichestvennyh priznakov goroha [The use of mathematical and statistical methods in the study of the variability of quantitative traits of peas]. Leningrad: Bul. VIR, № 41, P. 22–25. [in Russian].

Vasylenko, A.O., Bezuglyy, I.M., Ponurenko, S.G. (2005). Riven’ I stabil’nist’ produktyvnosti ta ii skladovyh u zrazkiv kolektsii sortiv ovochevogo gorohu [The level and stability of productivity and its components in the samples of the collection of varieties of vegetable peas]. Selektsiya і nasinnytstvo, № 90, P. 338–344. [in Ukrainian].

Guzhov, Y.L., Gneym, A.R. (1982). Zakonomernosti var’irovaniya kolichestvennyh priznakov u goroha obuslovlennye modifikatsiyami I geneticheskimi razlichiyami [Patterns of variation in quantitative traits in peas due to modifications and genetic differences]. Moskva: Genetika, №2, Р. 283–293. [in Russian].

Dospehov, B.A. (1985). Metodika polevogo opyta. [Methods of field experience]. Moskva: Agropromizdat, 351 p.

Epikhov, V.A.,Dvornikova, Z.V., Flerovа, Zh. I., Proninа, E.P. (1987).Selektsionno-geneticheskaya otsenka priznakov ovoshchnovogo goroha pri podbore par dlya skreshchivaniya.[Selectiongenetic evaluation of the characteristics of vegetable peas in the selection of pairs for crossing]. Moskva: VNIISOK, P. 15 – 24. [in Russian].

Epikhov, V.A.,Samarin N.A., Drozd A. M., Proninа, E.P. (1985). Metodicheskiye ukazaniya po selektsii I pervichnomu semenovodstvu ovoshchnyh bobovyh kul’tur.(1985). [Methodological instructions for the selection and primary seed production of vegetable legumes]. Moskva: VNIISOK, 60 p. [in Russian].

Epikhov, V.A.,Flerova. Zh.I. (1983). Selektsionnaya tsennost’ sortov ovoshchno gogoroha [The selection value of varieties of vegetable peas]. Kartofel’ і ovoshchi, №9, Р. 32–33. [in Russian].

Kosovan, A., Voznyak, V. (2005). Nekotorye kriterii otsenki gibridnogo materiala po produktivnosti u goroha [Some criteria for evaluating hybrid material by pea productivity]. Kishinev: Genetic asi ameliorarea plantelor, P. 305–309. [in Russian].

Leunov, V.I. (2013). Selektsionnyi uspeh – osnova raboty selektsionera [Breeding success is the basis of the work of the breeder]. Moskva: Selektsiya na adaptivnost’ I sozdaniye novogo genofonda v sovremennom ovoshcevodstve: materially mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 8 avgusta 2013 goda: tezisy doklada, P. 203– 206. [in Russian].

Naumkina, T.S. (1988). Izmenchivost’ osnovnyh hozyaystvenno-poleznyh priznakov goroha [Variability of the main economically useful traits of peas].Moskva: VNII rastenievodstva. Sbornik nauchnyh trudov po prikladnoy botanike, genetike I selektsii, T. 117, P. 121–125. [in Russian].

Rokitskiy, P.F., Savchenko, V.K., Dobina, A.I. (1977). Geneticheskaya struktura populyatsiy I yeyo izmeneniye pri otbore [Genetic structure of populations and its change during selection]. Minsk: Nauka і tehnika, P. 59. [in Russian].

Rotar’, V. (2005). Geneticheskiy analiz priznakov ovoshchnogo goroha [Genetic analysis of signs of vegetable peas]. Kishinev: Geneticasiameliorareaplantelor, P. 186–189. [in Russian].

Samarin, N.A. (1985). Selektsiya goroha ovoshchnogo ispol’zovanaya na vysokuyu produktivnost’ [High productivity pea selection for vegetable use]. Moskva: VNII rastenievodstva. Sbornik nauchnyh trudov po prikladnoy botanike, genetike і selektsii, T. 97, P. 28–32. [in Russian].

Skoryk, V.V. (2014). Efektyvnist’ doboru za krupnistyu zerna zhyta ozymogo (Sekale cereal L.) [Efficiency of selection by the size of winter rye grain]. Sortovyvchennya ta ohorona prav na sorty Roslyn, №1 (22), Р. 34–44. [in Ukrainian].

Strygun, V.M., Tsyganok, N.S. (2013). Selektsiya goroha ovoshchnogo na osnovnyye hozyaystvenno-tsennye priznaki. [Selection of vegetable peas on the main economic and valuable features]. Moskva: Selektsiya na adaptivnost’ і sozdaniye novogo genofonda v sovremennom ovoshcevodstve: materially mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 8 avgusta 2013 goda: tezisy doklada, P. 301–306. [in Russian].

Strygun, V.M., Tsyganok, N.S. (2013). O produktivnosti rasteniy goroha ovoshchnogo s razlichnymi morfologicheskimi osobennostyami. [On the productivity of vegetable pea plants with different morphological features]. Suzdal’: Innovatsionnyye tehhnologii vozdelyvaniya sel’s’ko-hozyaystvennyh kul’turv Nechernozem’ye: Vserossiyskaya nauchnoprakticheskaya konferentsiya, g. Suzdal’, 2-4 iyulya 2013 goda: tezisy doklada, P. 98–102. [in Russian].

Strygun, V.M., Tsyganok, N.S. (2014). Rezul’taty otbora po kolichestvu bobov na rastenii u goroha ovoshchnogo (PisumsativumL.).[Results of the selection of the number of beans per plant in vegetable peas (Pisumsativum L.)]. Vladimirskiy Zemledelets, № 1 (67), P. 27–28. [in Russian].

Strygun, V.M., Tsyganok, N.S. (2014). Rezul’taty otbora iz pollyatsiy goroha ovoshchnogo. [Results of Selection from Vegetable Pea Populations]. Vestnik Rossiyskoy akademii sel’s’kohozyaystvennyh nauk, № 3, P. 46-47. [in Russian].

Strygun, V.M. (2016).Vliyaniye otbora na izmenchivost’ priznaka «chislo neplodushchih uzlov» v gibridnyh populyatsiyah goroha ovoshchnogo (Pisumsativum L.). [Influence of selection on the variability of the sign “number of infertile nodes“ in hybrid populations of vegetable peas (Pisumsativum L.)]. Moldova: Agrarnaya nauka, № 1, Р.41–44. ISSN 1857–0003 / http://www./uasm.md/ro/stintaagricola 2. [in Ukrainian].

Tsyganok, N.S. (1991). Izmenchivost’ і nasledovaniye elementov produktivnosti u determinantnyh form ovoshchnogo goroha [Variability and inheritance of productivity elements in determinant forms of vegetable peas]. Moskva: Doklady VASHNIL, №8, P. 30–34. [in Russian].

Published
2020-07-29
How to Cite
Strygun, V. (2020). THE EFFECT OF GOODS ON THE VARIABILITY OF THE “NUMBER OF SEEDS OF PLANTS” IN HYBRID POPULATIONS OF VEGETABLE PEA. Vegetable and Melon Growing, (67), 32-38. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-67-32-38