EFFECTS OF THE COMBINATION ABILITY OF PARTENOCARPIC OUTPUT FORMS OF HETEROSIS F1 CELL HYBRIDS

  • O. V. Sergienko Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • L. O. Radchenko Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • L. D. Solodovnik Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • L. M. Shulgina Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
  • V. M. Suchkova Institute of Vegetable and Melons growing of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
Keywords: cucumber, line, F1 hybrid combination, combining ability, variation, yield, productivity, marketability, parthenocarpia, early maturity

Abstract

The aim. To evaluate the potential of parthenocarpic gherkin-type cucumber lines for heterosis selection, to determine their combining ability by valuable breeding grounds and to identify the best ones for use as initial forms of heterosis hybrids F1 of cucumber. Methods: general scientific –– synthesis, induction, deduction; specific for the experiment: hybridological analysis to determine the patterns of inheritance and specificity of controlling the genetic level of expression of valuable economic traits, hybridization to obtain new genotypes (lines, hybrids); measuring and weighting: accounting for productivity and productivity for the detection of high-performance genotypes; calculation: calculation of valuable breeding traits and combining ability. Results. According to the results of the research 2012-2014, 2016-2018 for the agro-climatic zone of the Left-bank Forest Steppe of Ukraine on the main valuable breeding traits: the degree of manifestation of parthenocarpia, yield, productivity, speed and marketability of fruits for breeding parthenocarpic lines of cucumber gherkin, and the specificity of the manifestation of combinational ability, depending on the genotype, trait and change of environmental limits. Thus, the results obtained during the studies prove the considerable amplitude of variation of its effects, both by years and by lines. Thus, on the basis of the “total yield” variation of its effects was respectively (Lim = 1,2… 8,9) and (–4,5… 4,4), on the basis of the “total productivity” by years (Lim = 0,4 … 2,4) and on the lines (–1,4… 1,2), on the sign “speed” – by years (Lim = 0,9…10,5) and on the lines (–4,9… 5,6), on the basis of "parthenocarpia" - by years (Lim = –3,2… 16,1) and by lines (–8,4… 7,7), on the basis of “marketability” - by years (Lim = 3 , 5… 15,0) and along the lines (–9,8…5,2). Conclusions. Thus, the evaluation of the combinational ability of the breeding lines allowed to distinguish with the stable positive effects of the SCP the complex of breeding traits of the line by the traits: by the total yield - Mila, № 11, Mary; by performance – Mary, Park and Mila; in speed – Mila, Dove, Park and Mary; by degree of manifestation of parthenocarpia – Park, Golub and Kuzya and by marketability - Park and № 11. With stable negative effects on early maturity – Miranda, Kuzya and № 11. Which had realization in perspective hybrid combinations of the first generation: Pigeon / Kuzya, Kuzya / № 11, Park / № 11, Golub / № 11, Mila / № 11, Mary / Kuzya, Mary / № 11, Kuzya / Mary, № 11 / Mary, Kuzya / Mila and Fan Mila and more.

References

Bolotskih, A.S. (2001). Ovoshchi Ukrainy. [Vegetables of Ukraine]. Kharkіv: Orbita, pp. 400–432. [in Ruussian].

Bolotskykh, A.S. (2002). Ohirok. [Cucumber]. Kharkiv: Folіo. [in Ukrainian].

Boos, G.V., Badina, G.V., Burenin, V.I. (1990). Geterozis ovoshchnykh kultur. [Heterosis of vegetable crops]. Leningrad: Agropromizdat. [in Ruussian].

CHan Thi Kam Tu (2014). Kombinacionnaya sposobnost ginotsiinykh partenokarpicheskikh liniy ogurtsa [The combinational ability of the gynocial parthenocarpic lines of a cucumber] : avtoref. dis… kand. s.-h. nauk. 06.01.05. Rossiiskii gosudarstvennyi, agrarnyi universitet MSKHA im. K. A. Timiryazeva. Moscow. [in Ruussian].

Dremlyuk, G.K. (1992). Priemy analiza kombinacionnoy sposobnosti. [Methods of analysis of combinational ability]. Moscow. [in Ruussian].

Food and agriculture data. (2019). FAOSTAT /Food and Agriculture organization of the United Nations. [in English].

Formazyuk, V.I., SHilyaev, P.K. (1997). Pishchevyye kulturnye i dikorastushchiye rasteniya v prakticheskoi meditsine. [Food cultivated and wild plants in practical medicine]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ruussian].

Horova, T.K., Yakovenko, K.I. (2001). Suchasni metody selektsii ovochevykh i bashtannykh kultur. [Modern methods of selection of vegetable and melons]. Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian].

Kravchenko, V.A. (2005). Novi hibrydy F1 ohirka. [New F1 hybrids of cucumber]. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo. Kharkiv. V. 50, pp. 75–78. [in Ukrainian].

Kravchenko, V.A. (2008). Ohirok: selektsiia, nasinnytstvo, tekhnolohii. [Cucumber: breeding, seed production, technology]. Kyiv: EKMO. [in Ukrainian].

Litun, P.P,. Proskurnin, N.V. (1992). Genetika kolichestvennyh priznakov. Geneticheskie skreshchivaniya i geneticheskii analiz. [Genetics of quantitative traits. Genetic crossing and genetic analysis]: Uchebnoe posobie. Kyiv: UMK VO. [in Ruussian].

Monahos, G.F., Ushanov, A.A. (2011). Kombinacionnaya sposobnost partenokarpicheskih liniy ogurtsa zhenskogo tipa cveteniya po produktivnosti pri vyrashchivanii v otkrytom grunte. [Combination ability of parthenocarpic lines of a female flowering type cucumber by productivity when grown in open ground]. Sbornik nauchnyh trudov po ovoshchevodstvu i bahchevodstvu : k 80-letiyu so dnya osnovaniya GNU Vserossijskogo nauchno-issledovatelskogo instituta ovoshchevodstva. Moscow, pp. 419–425. [in Ruussian].

Nalobova, V.L. (2008). Poisk genistochnikov dlya selektsii partenokarpicheskogo ogurtsa dlya plenochnykh teplits. [Search for genetics for selection of parthenocarpic cucumber for film greenhouses]. Ovoshchevodstvo. Minsk, № 13, pp. 124–129. [in Ruussian].

Pakudin, V.Z., Lopatyna, L.M. (1984). Otsinka ekolohichnoi plastychnosti ta stabilnosti. [Assessment of environmental plasticity and stability]. [in Ukrainian].

Pluzhnikova, L. Ye., Serhiienko, O. V., Radchenko, L.O. (2005). Sortovi resursy ohirka ta napriamy yikh vykorystannia. [Sorting cucumber resources and directions of their use]. Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn. Kyiv. № 2, pp. 63–69. [in Ukrainian].

Pluzhnikova, L.Ye., Serhiienko, O.V., Radchenko, L.O. (2005). Sortovi resursy ohirka. Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn. [Variety of cucumber resources]. Kyiv. № 2, pp. 63–69. [in Ukrainian].

Pyzhenkov, V.I., Malinina, M.I. (1994). Tykvennye (ogurets, dynya). [Pumpkin (cucumber, melon)]. Kulturnaya flora. Moscow: Kolos. T. HKHІ. [in Ruussian].

Radchenko, L.A. (2007). Kombinatsionnaya sposobnost partenokarpicheskih liniy ogurtsa po osnovnym khozyajstvenno-cennym priznakam. [The combining ability of parthenocarpic lines of cucumber according to the main economically valuable traits]. Ovochіvnytstvo і bashtannytstvo, Kharkіv, 53, pp. 204–210. Selektsiia ohirka. [Selection of cucumber]. URL: http://animalukr.ru/shkidniki/8764–selekcija–ogirka.html. [in Ukrainian].

Sergienko, O.V. (2013). Minimum energeticheskoi – maksimum biologicheskoi tsennosti. [The minimum energy – maximum biological value]. Neskuchnij sad, Kyiv, № 3, pp. 18–19. [in Ruussian].

Serhiienko, O.V., Radchenko, L.O., Solodovnyk, L.D. (2013). Sortyment ohurtsa na hriadkie i k vashemu stolu. [The cucumber assortment on a bed and at your table]. Ovoshchy y frukty, Kyiv, № 06 (43) , pp. 30–34. [in Ruussian].

Serhiienko, O.V., Radchenko, L.O., Solodovnyk, L.D. (2014). Kombinatsiina zdatnist partenokarpichnykh vykhidnykh form heterozysnykh hibrydiv ohirka. [Combining ability of parthenocarpic initial forms of heterosexual cucumber hybrids]. Stvorennia henofondu ovochevykh i bashtannykh kultur z vysokym adaptyvnym potentsialom ta vyrobnytstvo ekolohichno-chystoi produktsii: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (vill. Oleksandrivka, 29 serp. 2014 r.). Vinnytsia: TOV „Nilan–LTD”, pp. 60–62. [in Ukrainian].

Serhiienko O.V., Solodovnyk L.D., Radchenko L.O. (2015). Selektsiia ohirka v Instytuti ovochivnytstva i bashtannytstva NAAN. [Selection of cucumber at the Institute of Vegetable Growing and Melon NAAS]. Posibnyk ukrainskoho khliboroba, Kyiv, T 1, pp. 6–8. [in Ukrainian].

Shamshina, A.B. (2004). Ispolzovanie andromonotsiinykh form v selektsii ogurtsa dlya vesennye-letnego i letnye-osennyego oborotov zashchishchennogo grunta. [The use of andromonotic forms in the selection of cucumber for spring-summer and summer-autumn revolutions of protected ground]. Gavrish, Moscow, № 3, pp. 36–29. [in Ruussian].

Sych, Z.D., Sych, I.M. (2005). Harmoniia ovochevoi krasy ta korysti. [The harmony of vegetable beauty and good]. Kyiv: Aristei. [in Ukrainian].

Turbin, N.V., Hotyleva, L.V. (1961). O principakh i metodakh selektsii rasteniy na kombinacionnuyu sposobnost. [On the principles and methods of plant selection for combining ability]. Geterozis, Minsk, pp. 59–110. [in Ruussian].

Turbin, N.V., Hotyleva, L.V., Tarutina, L.A. (1974). Dialelnyy analiz v selektsii rasteniy. [Dialer analysis in plant breeding]. Moscow. [in Ruussian].

Yakovenkо, K.I. (2001). Suchasni tekhnolohii v ovochivnytstvi. [Modern technologies in vegetable growing]. Kharkiv: IOB UAAN. [in Ukrainian].

Yates, F. (1947). The analysis of data from all possible reciprocal crosses between a set of parental lines. Heredity, V. 1, pp. 287–301. [in English].

Published
2020-07-29
How to Cite
Sergienko, O., Radchenko, L., Solodovnik, L., Shulgina, L., & Suchkova, V. (2020). EFFECTS OF THE COMBINATION ABILITY OF PARTENOCARPIC OUTPUT FORMS OF HETEROSIS F1 CELL HYBRIDS. Vegetable and Melon Growing, (67), 23-31. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-67-23-31