INFLUENCE ADDITIONAL ARTIFICIAL LIGHTING IN THE INITIAL STAGES OF GROWTH AND DEVELOPMENT SEEDLING FOR TOMATOES AND CUCUMBERS

Keywords: additional lighting, LED lamp, indoor ground, seedlings, tomato, cucumber, biometric parameters

Abstract

The aim of the research. The study of the effect of additional artificial lighting in the initial stages of growth and development of seedlings of cucumber and tomato in greenhouses. Methods. Phenological observations, biometric measurements, statistical research methods. Results. It ware established that differences in the growth rate of hybrids of tomato and cucumber appeared already in the early stages. Especially, the most dramatic differences were observe in tomatoes. In the variant with the additional light, on the fifth day, the cotyledon leaves were well developed, the height of the hypocotyl was on average 3.6 cm, the leaf surface area of the first true leaf was 3.08 cm2. At the same time, in the control, the plants were at the stage of unfoldment of cotyledonary leaves. In the phase of two to four true leaves, both in height of the stem and in the area of the leaf surface, the seedlings of the option with additional lightning were distinguish. It ware established that the plants, with additional lightning were more aligned in height, had a strong, strongly pubescent, larger stem diameter, wet weight of plants on average by 19% exceeded the version with natural light. According to phenological observations, cucumber plants developed almost equally, according to morphometric data, plants with additional lightning exceeded control. In the phase of unfolded cotyledon leaves, the height of hypocotyl on average by 23% exceeded control. For this period, the plants of both variants of the experiment were at the initial stage of the formation of the first true leaf. Later on, a significant acceleration of growth ware observed in plants with additional lightning. In the phase of two true leaves, the plant height in the experiment was 45% higher than the control, and the leaf surface area – by 30%, while the stem thickness was 7.9% less in the control. Conclusions. Studies have shown the effectiveness of LED phytolamp 30 W in the spring period for growing seedlings in greenhouses. Throughout the experiment, in the variant with additional luminescence in tomato and cucumber plants, accelerated growth, large height, leaf surface area and the mass of the aerial part were observe. In addition, with additional lightning in tomato plants of the same age observed significant differences in the growth rate of true leaves.

References

Abduragimov, A. R., Vinogradov, A. V., Romanov A.N. Issledovaniуe vliyaniya dosvetki s ispolzovaniyem effekta additivnogo fotosinteza na rost i razvitie kultury ogurtsa. Mezhdunarodnyyi nauchnyyi zhurnal «Innovatsionnaya nauka». 2016. № 3. S. 48–51. [in Russian].

Baharev, I., Prokofev, A., Turkin, A. i dr. Prime-neniye svetodiodnykh svetilnikov dlya osve-shcheniya teplits: realnost i perspektivy. Razrabotki. Selskoye khozyaystvo. 2010. S. 76–82. [in Russian].

Bantis, F., Ouzounis, T., Radogloua, K. Artificial LED lighting enhances growth characteristics and total phenolic content of Ocimum basilicum, but variably affects transplant success. Scientia Horticulturae. 2016. V. 198. P. 277–283.

Galiullin, R. R., Karimov, I. I. Effektivnost is-polzovaniya svetodiodnyih svetilnikov v teplich-nykh khozyaystvah. Elektrotehnicheskie i infor-matsionnyye kompleksy i sistemy. 2016. № 1, T. 12. S. 34–39. [in Russian].

Gоmez, C., Izzo, L. G.Increasing efficiency of crop production with LEDs.Agriculture and Food. 2018. V. 3 (2). Р. 135–153.

Gоmez, C., Mitchell, C. A.Growth Responses of Tomato Seedlings to Different Spectra of Supplemental Lighting.HortScience. 2015. V. 50 (1). P. 112–118.

Jensen, N. B., Clausen, M. R., Kjaer, K. H. Spectral quality of supplemental LED grow light permanently alters stomatal functioning and chilling tolerance in basil (Ocimum basilicum L.). Scientia Horticulturae.2018. V. 227, P. 38–47.

Jishi, T., Kimura, K., Matsudа, R. et al. Effects of temporally shifted irradiation of blue and red LED light on cos lettuce growth and morphology. Scientia Horticulturae.2016. V. 198, P. 227–232.

Hamor, A. F., Sadovska, N. P., Kavchak, S. I. Efektyvnist svitlodiodnykh lamp za vyroshchuvannia ovochevykh kultur. Ahrarna nauka – vyrobnytstvu: tezy dopovidei derzhavnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Bila Tserkva, 2016. Ch. 2. S. 7–8. [in Ukrainian].

Korepanov, V. I., Omirova, N. I., Omarhan, A. Sh. Svetodiodnyy obluchatel dlya teplits. Materialy i tekhnologii novykh pokoleniy v sovremennom materialovedenii: sbornik trudov Mezhdunarodnoy konferentsii. Tomsk: Izd-vo TPU, 2016. S. 372–377. [in Russian].

Kuryanova, I. V., Olonina, S. I. Otsenka vliyaniya razlichnyih spektrov svetodiodnogo svetilnika na rost i razvitiye ovoschnykh kultur. Vestnik NGIEI, 2017. № 7 (74). S. 35–44. [in Russian].

Lin, K.-H., Huang, M.-Y., Huang, W.-D. et al.The effects of red, blue, and white light-emitting diodes on the growth, development, and edible quality of hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata).Scientia Horticulturae. 2013. V. 150. P. 86-91.

Li, Q., Kubota, C. Effects of supplemental light quality on growth and phytochemicals of baby leaf lettuce.Environmental and Experimental Botany. 2009.Vol. 67 (1). Р. 59–64.

Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi / Za red. H. L. Bondarenka, K. I. Yakovenka. Kharkiv: Osnova, 2001. 369 s. [in Ukrainian].

Rakutko, S. A., Mishanov, A. P., Markova, A. E. ta іn. Otsenka effektivnosti svetodiodnogo obluchatelya «Optolyuks-speys-agro» dlya svetokultury. Teoreticheskiy i nauchno-prakticheskiy zhurnal. IAEP, 2016. Vyip. 88. S. 59–68. Liu W. Light Environmental Management for Artificial Protected. Horticulture. Agrotechnol-ogy. 2012. V. 1 (1). Р. 1–4. [in Russian].

Sadovska, N. P., Marhitai, L. H., Symochko, V. V. ta in. Ovochivnytstvo zakrytoho gruntu: navchalnyi posibnyk. Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», 2011. 160 s. [in Ukrainian].

Sharupich, V. P., Sharupich, T. S., Kolomyitsev, E. V. Vliyaniye dopolnitelnogo iskusstvennogo oblucheniya na fenologicheskie, biometricheskie i produktsionnyye pokazateli tomata sorta «Plamya» pri vyiraschivanii metodom mnogoyarusnoy uzkostellazhnoy gidroponiki. Vestnik OrelGAU. 2011. № 2 (29). S. 84–88. [in Russian].

Viktorova, I. A., Chudinova, YU. V., Sosnin, E. A. i dr. Vliyanie izlucheniya eksilampy na urozhaynost ogurtsa. Vestnik NGAU. 2017. № 2 (43). S. 9–15. [in Russian].

Wang, H., Gu, M., Cui, J. et al. Effects of light quality on CO2 assimilation, chlorophyll-fluorescence quenching, expression of Calvin cycle genes and carbohydrate accumulation in Cucumis sativus. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2009. V. 96 (1). P. 30–37.

Yorio, N. C., Goins, G. D., Kagie, H. R. et al. Improving Spinach, Radish, and Lettuce Growth under Red Light-emitting Diodes (LEDs) with Blue Light Supplementation. HortScience. 2001. V. 36 (2). Р. 380–383.

Published
2018-11-15
How to Cite
Popovich, H., Malinina, A., Aksenyuk, I., & Hrytsak, R. (2018). INFLUENCE ADDITIONAL ARTIFICIAL LIGHTING IN THE INITIAL STAGES OF GROWTH AND DEVELOPMENT SEEDLING FOR TOMATOES AND CUCUMBERS. Vegetable and Melon Growing, (64), 44-49. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2018-64-44-49