SOIL-CULTIVATING SETTING A FLEXIBLE WORKING ORGAN TO CONTROL OF WEEDS GROWTH

Keywords: flexible working organ, coefficient of structural, experimental soil treatment plant, quality of cultivation, dependence, speed, depth of cultivation, organic farming, control of weed growth

Abstract

The aim of the research. Carry out a field study of a working organ in the form of a rope on a rotary soil tillage separating plant, which improves the quality of soil cultivation and allows controlling the growth of weeds. Methods. Determination of the coefficient of soil texture, herbological monitoring of weeds. Results. In field conditions, it has been experimentally determined that the use of a flexible working body contributes to the trimming of the layer of soil, its shrinkage, depending on the condition and variety. It ware established that when changes in the speed of the installation in the lower layer of soil there are slight moderate changes in the coefficient of soil structurally compared with the control. Increasing the speed of the experimental installation leads to a decrease in the coefficient of structurally in the upper and lower layers. Reducing the structural coefficient with increasing depth of cultivation during the operation of a machine with a flexible element explained by the fact that at a depth of 0.03 m, there is an alignment of the surface of the field, which contributes to increasing the coefficient of structurally. Conclusions. The presence of a flexible element in the form of a cable in the composition of the working bodies of the experimental installation positively affects the quality indicators of soil cultivation. It has experimentally proved that the presence of a flexible working body in the form of a cable in an experimental installation provides a more rational redistribution of agronomical valuable lumps of soil over the depth of the treated layer compared with the control. The use of a flexible element in the form of a cable in the composition of the working bodies of the rotary soil tillage for separation plant allows effective control of the growth of weeds without application of herbicides.

References

Adler, Yu. P. Markova, E. V., Granovskij, Yu. V.(1976). Planirovanie ehksperimenta pri poiske op-timal'nyh uslovij [Planning an experiment when searching for optimal conditions]. Moskva: Nauka. 280 p. [in Russiun].

Burov, D. N.(1954). Vliyanie kolichestvennogo soderzhaniya pylevatyh ehlementov v pahotnom sloe nausloviya plodorodiya chernozemnyh pochv Zavolzh'ya [The influence of the quantitative content of silty elements in the topsoil on the fertility condi-tions of black-earth soils in the Trans-Volga re-gion].Soil science, № 12. P. 11–19.[in Russiun].

Doyarenko, L. G. (1963). Izbrannye sochineniya [Selected Works]. Moskva: Publishing House of agricultural literature magazines and posters, 1963. 496 p.[in Russiun].

Kachinskij, N. A.(1963). Strukturapochvy [Soil structure].Moskva: MGU. 100 p.[in Russiun].

Kornienko, S., Pascenko, V., Melnik, V., Khar-chenko, S., Khramov, N. (2016). Developing the method of constructing mathematical models of soil condition under the action of a wedge. East-ern-European journal of enterprise technologies. V. 5/7 (83). P. 34–42. doi: 10.15587/1729-4061.2016.79912. [in English].

Krut', V. M. Pabat, I. A., Rashko, N. N.(1987). Vlagosberegayushchie priemy obrabotki pochvy i uhoda za chernym parom [Moisture-saving meth-ods of tillage and maintenance of black steam].Agriculture.№ 10. P. 40–42.[in Russiun].

Medvedev, V. V.(1991). Pochvenno-ehkologicheskie usloviya vozdelyvaniya sel'sko-hozyajstvennyh kul'tur [Soil and environmental con-ditions for the cultivation of crops]. Kiev: Urozhaj. 173 p.[in Russiun].

Nanka, A. V. Syromyatnikov, Yu. N.(2018). Vli-yanie chastoty vrashcheniya rotora pochvoobrabaty-vayushchej mashiny na kachestvennye pokazateli eyo raboty [The effect of the rotor speed of the tillage machine on the quality indicators of its work]. Agro-technology and energy supply. № 2 (19). P. 101–116.[in Russiun].

Novikov, Yu. F.(1970).Osnovy teorii i mekhaniko-tekhnologicheskie issledovaniya processa vspashki [Fundamentals of the theory and mechanical and technological research of the plowing process]: avtoref. dis... d-ratekhn. nauk. Rostov-na-Donu.54 p.[in Russiun].

OST-70.215-73. (1977). Ispytanie sel'sko-hozyajstvennoj tekhniki. Metody opredeleniya us-lovij ispytanij [Test agricultural machinery. Methods for determining test conditions]. Moskva: Soyuzsel'hoztekhnika.[in Russiun].

Pabat, І. A. (1992). Gruntozahisna sistema zem-lerobstva [Groundwatering system]. Kiev:Urozhaj.158 p.[in Ukrainian].

Panov, I. M. Vetohin, V. I.(2008). Fizicheskie os-novy mekhaniki pochv [Physical fundamentals of soil mechanics]. Kiev: Feniks. 266 p.[in Russiun].

Pashchenko V. F., Syromyatnikov, Yu. N.(2018). Pochvoobrabatyvayushchaya pristavka k zernovoj seyalke v tekhnologiyah «No-till» [Soil-cultivating prefix to a grain seeder in technologies “No-till”]. Agricultural Economics: Economics and Agriculture.№ 3 (27). P. 6.[in Russiun].

Pashchenko, V. F., Syromyatnikov, YU. N., Hramov, N. S.(2017). Fizicheskaya sushchnost' proc-essa vzaimodejstviya s pochvoj rabochego organa s gibkim ehlementom [The physical essence of the process of interaction with the soil of the working body with a flexible element].Agriculture.№ 3. P. 33–42. doi: 10.7256/2453-8809.2017.3.24563.[in Russiun].

Pigulevskij, M. H.(1936). Puti i metody izucheniya fiziko-mekhanicheskih svojstv pochvy v celyah pravil'nogo konstruktivnogo oformleniya ira-cional'noj ehkspluatacii sredstv mekhanizacii poch-voobrabotki [Ways and methods of studying the physical and mechanical properties of the soil in or-der to properly design and rational use of mechaniza-tion of tillag].Soil physics of the USSR.Moskva: Sel'hozgiz. P. 209–233.[in Russiun].

Pigulevskij, M. H.(1930). Rezul'taty vozdejstviya na pochvu sohi, pluga i frezy [The results of the im-pact on the soil plow, plow and cutters]. Moskva: Sel'hozgiz.46 p.[in Russiun].

Soshal'skij P. N.(1926).Provolochnyj paroochis-titel' [Wire steam cleaner]. Poltava.P. 15.[in Russiun].

Syromyatnikov, Yu. N.(2017).Obosnovanie pro-filya lemekha s napravlyayushchimi diskami poch-voobrabatyvayushchej ryhlitel'no-separiruyushchej mashiny [Substantiation of the plowshare profile with guide discs of the soil-cultivating loosening-separating machine]. Agriculture.№ 2. P. 18–29. doi: 10.7256/2453-8809.2017.2.23150.[in Russiun].

Syromyatnikov, Yu. N.(2018). Obosnovanie formy naral'nika minimal'nogo tyagovogo soprotivleniya [Justification of the shape of the arm of the minimum traction resistance].Agreecultural machines. № 39. P. 117–132.[in Russiun].

Syromyatnikov, Yu. N.(2018).Pokazateli kachestva raboty pochvoobrabatyvayushchej ryhlitel'no-separiruyushchej mashiny[Indicators of the quality of work of the soil-cultivating loosening-separating ma-chine].Agricultural machinery and technology.Vol. 12. №3. P. 38–44. doi 10.22314/2073-7599-2018-12-3-38-44.[in Russiun].

Syromyatnikov, Yu. N.(2017). Povyshenie ehffek-tivnosti tekhnologicheskogo processa dvizheniya pochvy po lemekhu pochvoobrabatyvayushchej ryhlitel'no-separiruyushchej mashiny [Improving the efficiency of the technological process of movement of the soil on the plowshare of a soil-cultivating loos-ening and separating machine]. Agriculture.№ 1. P. 48–55. doi: 10.7256/2453-8809.2017.1.22037.[in Russiun].

Syromyatnikov, Yu. N.(2018). Povyshenie usto-jchivosti dvizheniya sekcii kombinirovannoj mashiny dlya podgotovki pochvy i poseva [Improving the sta-bility of the movement of the section of the combined machine for soil preparation and planting].Bulletin of the Altai State Agrarian University. № 4 (162). P. 177–186.[in Russiun].

Syromyatnikov, Yu. N. (2018). Rezul'taty polevyh issledovanij rotornoj pochvoobrabatyvayushchej ryhlitel'no-separiruyushchej mashiny s ehksperimen-tal'nymi rabochimi organami [The results of field studies of rotary tillage loosening and separating ma-chine with experimental working bodies].Bulletin of the Altai State Agrarian University.№ 5 (163). P. 184–193.[in Russiun].

Syromyatnikov, Yu. N.(2018). Sovershenstvovanie rabochih organov rotora ryhlitel'no-separiruyushchej pochvoobrabatyvayushchej mashiny obespechiva-yushchih minimal'nye zatraty ehnergii na ego rabotu [Improvement of the working bodies of the rotor of the loosening and separating soil-cultivating machine ensuring the minimum energy consumption for its work].Engineering of nature use.№ 1 (9). P. 91–95.[in Russiun].

Siromyatnikov, Yu. M.(2017). Vdoskonalennya robochih organіv dlya pіdrіzannya ta pіdjomu ґrunturozrihlyuval'no-separuyuchoyu mashinoyu [Improvement of working bodies for trimming and raising of soil by a rinsing and separating machine].Engineering of nature management. № 2 (8). P. 74–77.[in Ukrainian].

Published
2018-11-15
How to Cite
Pashchenko, V., Syromyatnikov, Y., & Khramov, N. (2018). SOIL-CULTIVATING SETTING A FLEXIBLE WORKING ORGAN TO CONTROL OF WEEDS GROWTH. Vegetable and Melon Growing, (64), 33-43. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2018-64-33-43