METHODS OF INCREASING THE YIELD OF FRUITS AND SEEDS OF A CUCUMBER OF A PARTHENOCARPIC TYPE IN GREENHOUSES CONDITIONS

  • O. V. Sergienko Institute of Vegetables and Melons growing of NAAS
  • O. O. Chayuk Institute of Vegetables and Melons growing of NAAS
  • L. O. Radchenko Institute of Vegetables and Melons growing of NAAS
  • L. M. Shulgina Institute of Vegetables and Melons growing of NAAS
  • O. D. Vitanov Institute of Vegetables and Melons growing of NAAS
  • O. P. Stovbir Institute of Vegetables and Melons growing of NAAS
Keywords: cucumber, plant growth regulators (PGR), yield, fruits, seeds

Abstract

The aim of the research. To determine the influence of plant growth regulators on the basis of humic acids and complex microfertilizers on the yield of fruits and seeds of parthenocarpic cucumber Lyric F1 in greenhouses conditions and to determine the indicators of their economic efficiency. Methods. Field, statistical. Results. It was established that the use of plant growth regulators: Hydrogumin, Gulliver Stimul, Vimpel Maxi and microfertilizer CompleMet positively affects the formation of productive and generative organs. Thus, the yield of fruits with the use of 3-times extra-root spraying of PGR and microfertilizer plants increased by 1.06–2.48 kg / m2. The average gain to control (13.22 kg / m2) at the expense of the application of PGR was 8.00–18.71%. The highest yield of cucumbers was noted in the variant with the use of microfertilizer СompleMet – 15.70 kg / m2. It was established that treatment of the maternal form of the cucumber h ybrid Lyric F1 with Hydrogumin and CompleMet does not result in an increase in the number of seeds per plant. However, the yield of seed from one seedling in variants using PGR Hydrohumin and microfertilizer CompleMet, due to their increase in the number and weight of 1000, was higher and was 2.64 and 2.26 g, respectively, with 2.2 g in the control. The yield of seeds in variants with the use of drugs Hydrogumin and CompleMet was 142.2 g / m2 and 135.6 g / m2 respectively at 97.44 g / m2 in the control. The proposed method of increasing the yield of cucumber seeds in greenhouses conditions can increase the profitability of seed production by 10–25 %. The highest profitability ratio of 72% ensures the application of microfertilizer CompleMet at 47% under the basic cultivation technology. Conclusions. The results of the research indicate a positive effect of using PGR and microfertilizers to increase the yield of cucumber at 8.00–18.71 % and 39–46 % respectively. The highest yield of cucumber fruit is noted when applying microfertilizer ComplemeMet – 15.70 kg / m2, seed yield – when using PGR Hydrohumіn - 142.2 g / m2. The expediency of the use of drugs for increasing the productivity of fruits and seeds of cucumber on a number of economic indicators has been proved. The cost-effectiveness of microfertilizer CompleMet in the technology of growing cucumber fruits in greenhouses conditions is 72%, PGR Hydrogumin for hybrid seed production is 167%, respectively.

References

Agapova, S.A. (1975) Osobennosti semenovodstva geterozisnykh gibridov teplichnogo ogurtsa s primeneniyem fiziologicheski aktivnykh veshchestv [Features of seed production of heterotic hybrids of greenhouse cucumber using physiologically active substances] // Doklady TSKHA. Moskva. V. 211. P. 78–83. [in Russian].

Dospekhov, B.A. (1985) Metodika polevogo opyta [Methods of field experience]. Moskva: Kolos. 335 p. [in Russian]

Farber, V.V., Li, YU.S. (1991) Semenovodstvo zhenskikh liniy ogurtsa s ispolzovaniyem fitoregulyatorov [Seed production of female cucumber lines using phyto-regulators] // Sb. nauch. tr. po prikladnoy botanike, genetike i selektsii. S.-Peterburg.: VIR. 145. P. 97–99. [in Russian].

George, E.F. (2008) Plant Growth Regulators I: Introduction; Auxins, their Analogues and Inhibitors. Plant Propagation by Tissue Culture 3rd Edition. Dordrecht : Springer : 175–204, doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5005-3_5/ [in English].

Gorokhovskiy, V.F. (2002) Selektsiya i semenovodstvo geterozisnykh gibridov ogurtsa universal'nogo naznacheniya [Selection and Seed Breeding of Heterotic Cucumber Hybrids of Universal Purpose]: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. s.-g. nauk : spets. 06.01.05 "selektsiya i semenovodstvo" Tiraspol. 25 p.

Gorova, T.K., Yakovenko, K.I. (Eds). (2001). Suchasni metody selektsiyi ovochevykh i bashtannykh kultur [Modern methods of selection of vegetable and melon cultures]. Kharkiv: Osnova. 432 p. [in Ukrainian].

Kaur, P., D. Mal, A. Sheokand, Shweta, L. Singh and Datta S. 2018. Role of Plant Growth Regulators in Vegetable Production: A Review. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 7(06): 2177–2183. doi: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.706.258 [in English].

Kryuchkov, A.P. (1984) Razrabotka priyemov vozdelyvaniya dal'nevostochnykh sortov ogurtsa na semennyye tseli [Development of methods of cultivation of Far Eastern cucumber varieties for seed purposes] : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. s.-g. nauk : spets. 06.01.05 "selektsiya i semenovodstvo". Khabarovsk. 27 p. [in Russian].

Kulyakina, N.V. (2015) Priyemy povysheniya produktivnosti semennykh posevov i kachestva semyan dal'nevostochnykh sortov ogurtsa Khabar i Yerofey [Receptions of increase of efficiency of seed crops and quality of seeds of Far-Eastern varieties of cucumber Khabar and Erofey] : dissertatsiya kandidata sel'skokhozyaystvennykh nauk. Moskva. 154 p. [in Russian].

Kulyakina, N.V., Kuz'mitskaya, G.A. (2010) Effektivnost primeneniya BAV pri vozdelyvanii ogurtsa na semennyye tseli v usloviyakh Srednego Priumurya [Efficiency of BAS use in the cultivation of cucumber for seed purposes in the conditions of the Middle Priumurye] Agrotekhnicheskiye i biologicheskiye issledovaniya v sel'skokhozyaystvennom proizvodstve Dalnego Vostoka. Blagoveshchensk. S. 54–59. [in Russian].

Lebedeva, A.T. (1977) Primeneniye gibberellina na ginodietsiynykh formakh ogurtsa v zashchishchonnom grunte [Application of gibberellin on ginodietic forms of cucumber in protected ground] // Sb. nauch. trudov po selektsii ovoshchnykh kul'tur VNIISSOK. Moskva. T.4. P.54-62. [in Russian].

Ligun, A.M. (2000) Vliyaniye biologicheski aktivnykh veshchestv prirodnogo proiskhozhdeniya na semennuyu produktivnost dalnevostochnykh sortov ogurtsa [Influence of biologically active substances of natural origin on seed productivity of Far Eastern cucumber varieties]: avtoref. dis. kand. s.-kh. nauk. – Blagoveshchensk. 26 p. [in Russian].

Machavariani, I.F., Kurdgelashvili, G.I. (1971) Vliyaniye sposobov vneseniya mikroudobreniy na urozhaynost' i kachestvo semyan ogurtsov [Influence of microfertilizers application methods on yield and quality of cucumber seeds] // Tr. NII zemledeliya Gruzinskoy SSR im. YU. Lomouri, XVIII. P. 27–28.

Mamonov, Ye.V., Starykh, G.A., Goncharov, A.V. (2012) Primeneniye regulyatorov rosta rasteniy na kul'turakh semeystva Tykvennyye (Cucurbitaceae) [The use of plant growth regulators on cultures of the Pumpkin family (Cucurbitaceae)] // Izvestiya TSKHA. Moskva: RGAU-MSKHA. V. 2. P. 94–99.

Peterson, S.Ye., Ankhder, L.D. (1960) Induction of staminate flowers on gynoecious cucumbers with gibberellin A3 / Science, V. 131, N 3414. Р. 1673–1674.

Robinson, R.V., Whitaker, T.V., Bon, G.W. (1970) Promotin of pistillate fl owering in Cucurbitab y 2-chloroethylphosponic acid / Euphytica, 1970. Vol. 19. № 2. P. 180–183 [in English].

Rudich, Y.A., Galevi, A.KH., Kedal, N. (1969) Increase in femaleness of three cucurbits by treatment with ethrel, an ethylene releasing compound / Bd. 86. H. 1. P. 69–76. [in English].

Serhiyenko, O.V., Lisitsyn, V.M., Dulnyev, V.H. (2003) Vykorystannya novykh ristorehulyuyuchykh preparativ dlya pidvyshchennya urozhaynosti nasinnya ohirka [Use of new growth regulating drugs to increase the yield of cucumber seeds] // Ovochivnytstvo i bashtannytstvo. Kharkiv. V. 48. P. 260–265. [in Ukrainian].

Serhiyenko, O.V., Lisitsyn, V.M., Lisitsyna, R.P. (2003) Vyznachennya pislyadiyi obrobok ristrehulyuyuchymy preparatamy na urozhaynist i yakist plodiv ohirka [Determination of the postoperative effects of treatment with relapsing drugs on the yield and quality of cucumber] // Biolohichni nauky i problemy roslynnytstva. Uman. P. 991–993. [in Ukrainian].

Shapoval, O.A., Vakulenko, V.V., Prusakova, L.D. (2008) Regulyatori rosta rasteniy [Plant Growth Regulator] // Zashchita i karantin rasteniy. Moskva. № 12. P. 53–88. [in Russian].

Shennon, S., Robinson, R. V. (1979) The use of ethephon to regulate sex expression of summer squash for hybrid seed production. Amer. Soc. Hort. Sci., 104, 674–677. [in English].

Sorokina, A.P. (1971) Vliyaniye mikroelementov na vazhneyshiye fiziologo-biologicheskiye protsessy i produktivnost semennykh ovoshchnykh kultur [The effect of trace elements on the most important physiological and biological processes and productivity of seed vegetable crops] : avtoref. dis. kand. ye.- kh. nauk. Kharkov. 25 p. [in Russian].

Tarakanov, G.I., Agapova, S.A., Gusev, A.M., Borisov, A.V. (1981) Ispolzovaniye rostreguliruyushchikh veshchestv v semenovodstve gibridov teplichnogo ogurtsa [The use of growth regulating substances in seed farming of greenhouse cucumber hybrids] // Biologicheskiye osnovy povysheniya urozhaynosti s.-kh. kultur. – M. P.122–125. [in Russian].

Ulianchenko, O.V., Yarovyi, H.I., Rud, V.P. ta in. (2011). Vyznachennia ekonomichnoi efektyvnosti rezultativ naukovo-doslidnykh robit v ovochivnytstvi. Kharkiv. 27 p. [in Ukrainian].

Vaganov, A.P., Sorokina, A.P. (1970) Vliyaniye mikroelementov na semennuyu produktivnost' ogurtsov [The effect of trace elements on the seed productivity of cucumbers] // Ovoshchevodstvo i bakhchevodstva. – Kharkov. P. 11–15. [in Russian].

Yakovenko, K.I., Gorova, T.K. (Eds). (2001). Metodyka doslidnoyi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Methodology of experimental work in vegetable and melon]. Kharkiv: Osnova. 369 p. [in Ukrainian].

Yurina, O.V., Lebedeva, A.T. (1980) Tekhnologiya elitnogo semenovodstva materinskikh i ottsovskikh form ogurtsa dlya polucheniya vysokoproduktivnykh geterozisnykh gibridov v plonochnykh teplitsak [The technology of elite seed production of the maternal and paternal forms of cucumber to produce highly productive heterotic hybrids in film greenhouses] // Sb. nauchnykh trudov po selektsii ovoshchnykh kul'tur VNIISSOK. Moskva. № 11. P. 18–25. [in Russian].

Zvedenyuk, A.P., Didenko, I.V., Chavda, N.F. (1986) Ispolzovaniye regulyatorov rosta v semenovodstve ogurtsa i luka [The use of growth regulators in the seed farming of cucumber and onion] // Selektsiya i semenovodstvo ovoshchnykh kultur. Moskva. P. 70–73. [in Russian].

Published
2019-07-31
How to Cite
Sergienko, O., Chayuk, O., Radchenko, L., Shulgina, L., Vitanov, O., & Stovbir, O. (2019). METHODS OF INCREASING THE YIELD OF FRUITS AND SEEDS OF A CUCUMBER OF A PARTHENOCARPIC TYPE IN GREENHOUSES CONDITIONS. Vegetable and Melon Growing, (65), 76-83. https://doi.org/10.32717/0131-0062-2019-65-76-83